Radno vreme

Uredba o osnivanju veterinarsko-dijagnostičkih stanica

SLUŽBENI GLASNIK NRS, 22. mart 1952. godine

Član 1.

U cilju unapređenja stočarstva i veterinarske vlužbe, osnivaju se veterinarsko-dijagnostičke stanice sa sedištem u Zaječaru, Nišu, Požarevcu, Svetozarevu, Čačku i Šapcu.

Član 2.

Veterinarsko-dijagnostičke stanice imaju za zadatak:

  • da vrše dijagnosticiranje zaraznih, parazitarnih i uzgojnih bolesti;
  • da rešavaju pitanja suzbijanja zaraznih, parazitarnih i uzgojnih bolesti kao i steriliteta stoke;
  • da proučavaju i predlažu mere za unapređenje veterinarske službe na svom radnom području;
  • da u stručnom pogledu koordiniraju rad veterinarske službe sreskih i gradskih narodnih odbora kada se za to ukaže potreba, a naročito u suzbijanju stočnih zaraza.

Član 3.

Stanicom rukovodi upravnik koji za svoj rad odgovara Direktoru Glavne uprave za poljoprivredu NRS.
Nadzor nad radom stanice vrši Glavna uprava za poljoprivredu NRS.

Član 4.

Veterinarsko-dijagnostičke stanice su ustanove sa samostalnim finansiranjem.

Član 5.

Bliže propise za izvršenje ove uredbe kao i propise o organizaciji i radu stanica donosi Predsednik Saveta za poljoprivredu i šumarstvo Vlade NRS.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Narodne Republike Srbije".

V.S. br. 98
U Beogradu, 18. marta 1952 god.

Predsednik Vlade
Narodne Republike Srbije
Petar Stambolić, s.r.

Predsednik Saveta
za poljoprivredu i šumarstvo
Vlade NRS
Rista Antunović, s.r.